Jeg tilbyr

Jeg tilbyr kognitiv terapi omkring tilstander som:
• psykiske plager som nedstemthet/ depresjon
• angstlidelser
• grubling og bekymring
• endret selvtillit/ selvfølelse/ selvbilde (identitetsarbeid)
• kroniske plager som smerter, søvnvansker og fatigue (utmattelse)

Et typisk terapiforløp er 5-15 ukentlige samtaler av en times varighet.

Den første samtalen vil være noe lenger og bære preg av anamnese (kartlegging av din opplevelse av problemet/ lidelsen), og vi blir deretter enige om problemstilling og mål.

Pris: kr 750,- pr time

Kontorlokale i Torggata 10, 0181 Oslo.