Min bakgrunn

Jeg har 30 års erfaring som sykepleier og er utdannet kognitiv terapeut fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi (www.kognitiv.no) i Oslo .

Jeg har min kliniske erfaring fra somatisk sykehus og er derfor godt kjent med hvordan kroppslige symptomer påvirker den psykiske helsen og omvendt.

Jeg har lang erfaring med samtaler, både en til en, med par og familier, omkring store livsendringer/ kriser, kroniske tilstander og endret identitet.